Profiel

PIP is de juiste partner als het om subsidieadvies gaat!

Wij verstrekken helder subsidieadvies aan bedrijven, overheden en non-profitorganisaties.  

Nederland kent een groot aantal subsidieregelingen en fondsen. De uitvoering gebeurt door een veelheid aan organisaties.

De materie is complex en er zijn legio valkuilen. Subsidieregelingen blijven vaak onbenut of er wordt onnodig veel tijd besteed aan onhaalbare regelingen. Hierdoor wordt veel geld misgelopen.

Vaak zijn er meer mogelijkheden om een beroep te doen op subsidie dan op het eerste gezicht lijkt. Wij koppelen uw plannen en bedrijfsactiviteiten aan actuele subsidieregelingen. Eerst analyseren we welke subsidiemogelijkheden van toepassing zijn, daarna begeleiden wij u effectief bij het gehele subsidietraject.

PIP heeft ruime ervaring in het begeleiden van subsidietrajecten.

Samenwerking met PIP verhoogt de kans op een positief besluit en garandeert dat u het maximaal te verwerven subsidiebedrag krijgt.

>